Byggkonsult med inriktning på fasader 

Breiman Konsulter AB är ett byggkonsultföretag med inriktning på fasadarbeten. Vi arbetar bland annat med projektering, upphandling, entreprenadbesiktning och byggledning. 

Målsättningen i alla uppdrag är att bevaka parternas intressen och samtidigt bidra till att renoveringar alternativt nyproduktion utförs genomtänkt och med ett långsiktigt perspektiv.