Tjänster

Breiman Konsulter AB erbjuder stöd inom fasadprojektets alla olika delar, från projektering till slutbesiktning. Målsättningen i alla uppdrag är att bevaka parternas intressen och samtidigt bidra till att renoveringar alternativt nyproduktion utförs genomtänkt och med ett långsiktigt perspektiv. Det handlar bland annat om att använda rätt material på rätt plats. Vi verkar också för att eventuella kulturhistoriska värden bibehålls. 

Breiman Konsulter AB erbjuder kompetens inom följande områden: 

  • Projektering och upphandling

  • Byggledning

  • Entreprenadbesiktningar

  • Konsultstöd vid utvändiga renoveringar av kulturhistoriskt känsliga miljöer

Kunder är bland annat bostadsrättsföreningar, konsult- och byggföretag, fastighetsägare och privatpersoner.