Breiman Konsulter AB

Om oss

Breiman Konsulter startades 2005 av Tomas Breiman, fasadkonsult. Tidigare arbetade han som besiktningsman och konsult på Byfako AB, ett bygg- och fasadkonsultföretag i Stockholm. Samtliga konsulter inom BK - AB har både teoretisk samt praktisk erfarenhet av fastighetsrenovering samt byggproduktion, genom tidigare anställningar samt entreprenörskap. Detta ger oss en god och bred insikt i de olika delarna i bygg och renoveringsprocessen.

 

Utbildningar och kurser

Tomas Breiman

 • Byggingenjörsutbildning 4 år
 • 3-årig utbildning i byggnadsvård, Gotlands högskola
 • Kurser i entrepenadbesiktning, entrepenadjuridik samt kvalitetsansvarig enligt PBL nivå E, Svenska byggingenjörers riksförbund (SBR) 
 • Putsning klass 1, Rådet för Byggkompetens 

 

Peter Breiman

 • Byggnadsentreprenör med inriktning på nyproduktion och renovering av äldre bebyggelse.
 • Konstvetenskap samt bebyggelsehistoria och kulturmiljövård på Stockholms universitet.
 • Entreprenadjuridik.
 • SBR Entreprenadbesiktning.
 • RBK, Murverkskonstruktioner i utförandeklass 1 & 2 Putsning klass1.    

 

Håkan Lindström

 • Processteknik 2 år, Northern Alberta Institute of Technology - Kanada
 • Byggprojektledning, Teknologisk Institut/SIFU
 • Entreprenadjuridik, Teknologisk Institut/SIFU
 • Top Management, Mercuri International         

 

Kenan Taskavak

 • Fil.Kand. Mälardalen Högskola
 • SBR Entreprenadbesiktning steg 1 & 2
 • SBR Entreprenadjuridik grund- och fortsättningskurs
 • SPEF Murning och Putsning Klass 1 Steg 1 & 2

 

Niklas Hultman

 • SBR Entreprenadbesiktning steg 1 & 2
 • SBR Entreprenadjuridik

 

 

                                                                                                                                                                                                                       


Kontakta oss för ett fullständigt och uppdaterat CV.