Breiman Konsulter AB

Våra gärningar

Breiman Konsulter AB erbjuder stöd inom fasadprojektets alla olika delar, från projektering till slutbesiktning. Målsättningen i alla uppdrag är att bevaka parternas intressen och samtidigt bidra till att renoveringar alternativt nyproduktion utförs genomtänkt och med ett långsiktigt perspektiv. Det handlar bland annat om att använda rätt material och metod. Vi verkar också för att eventuella kulturhistoriska värden bibehålls. 

Breiman Konsulter AB erbjuder kompetens inom följande områden: 

  • Projektering och upphandling
  • Byggledning
  • Entreprenadbesiktningar
  • Konsultstöd vid utvändiga renoveringar av kulturhistoriskt känsliga miljöer
  • Statusbesiktningar och inventeringar av byggnadsbestånd och enskilda byggnader

Telefon: 070-716 61 12/ 070-374 91 64

E-post: info@breimankonsulter.se

Ragvaldsgatan 19B

118 46 Stockholm